Peticija za zakonsko regulisanje NVO koje se ponašaju kao strani agenti

Peticija za zakonsko regulisanje NVO koje se ponašaju kao strani agenti.

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE
G-đi Maji Gojković i 
Predsedniku Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo NSS, g-dinu Radoju Ceroviću
Trg Nikole Pašića 13
B e o g r a d

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na: 

P E T I C I J U

Za donošenje Zakona o zabrani rada nevladinim organizacijama koje predstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Republike Srbije i zabrani političkog uticaja preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti.

Ako želite potpišite peticiju.

Objašnjenje zahteva

Pokret Balternativa pokreće narodnu inicijativu koja ima za cilј da se zabrani rad nevladinim organizacijama koje predstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Republike Srbije i zabrani politički uticaj preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti. Sa tim cilјem, Balternativa Vas poziva na potpisivanje peticije kako bismo i pred nadležnim organima pokrenuli borbu protiv delovanja nevladinih organizacija koje decenijama unazad rade protiv Srba i Srbije, protiv ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti Srbije, čime svakako ozbilјno poredstavlјaju rizik po nacionalnu bezbednost Srbije.

Drugi cilј ove borbe jeste zabrana političkog uticaja preko NVO koje se ponašaju kao strani agenti, imajući u vidu da izborni procesi u Srbiji više nisu u vlasti građana, te da se već nekoliko decenija unazad volјa stranih faktora u izbornim procesima realizuje prividom koji treba da građanima Srbije stvori predstavu da njihova izborna volјa menja političke tokove, a što je zapravo neistina.

Upravo delovanjem nevladinog sektora koji se ponaša kao strana agentura – danas u Srbiji imamo čitavu jednu mašineriju koja ciklično smenjuje vlasti u Srbiji u skladu sa volјom van građana Srbije, a koja volјa štiti sopstvene interese i konstantnoj u koliziji sa interesima građana Srbije, oslonjena na domaće političke strukture koje su se pretvorile u nesmenjivi mehanizam koji srpski narod drži u talačkom i robovskom, a ne u vlasničkom i nalogodavnom položaju, kako to unutrašnje zakonodavstvo predviđa. 

Šteta koju je NVO sektor naneo Srbiji do danas je nemerlјiva i dobrim delom nenadokndiva: počev od apstraktnih zahteva za nezavisnost Kosova, preko fingiranja krivice Srba za zločine koje nikada nisu počinili.

Od uspeha i interesovanja za ovu elektronsku peticiju zavise dalјi koraci koje Pokret Balternativa namerava da preduzme s cilјem da volјu naroda pretoči u konkretan pritisak na vlast da zaštiti narod od fatalnog delovanja nevladinog sektora u Srbiji.

Ako želite potpišite peticiju.

Srbija-Press